Zawartość podręcznika

— E-podręcznik składa się z lekcji , ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców ( w/g rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami),

— System wymusza odbywanie sesji w kolejności wynikającej z programu nauczania,

— Każda lekcja rozpisana jest na zagadnienia przedstawiane w kolejnych slajdach,

— Slajdy, oprócz gruntownego wykładu, zawierają liczne zdjęcia, filmy i animacje ułatwiające zrozumienie przedstawionych w nich treści,

— Materiał zawarty w kilku lekcjach (1-3, w zależności od obszerności materiału) kończy się panelem powtórkowym, umożliwiającym kursantowi powrót i utrwalenie materiału,

— Każdy temat (obejmujący kilka lekcji) zamyka test sprawdzający zdobytą wiedzę, Zaliczenie testu ( dwa podejścia) jest warunkiem przejścia do następnych tematów i pozwala na kontynuowanie nauki,

— Nierozwiązanie testu powoduje automatyczną konieczność powtórzenia w normalnym cyklu wszystkich lekcji, dla których ten test był zakończeniem i – dopiero wówczas –powtórne przystąpienie do testu

— System umożliwia mu także przećwiczenia pytań egzaminu wewnętrznego w trybie „nauki” ( pytania pogrupowane według działów tematycznych) lub w trybie „test” (test z losowo zestawionych pytań wg wzorca egzaminu wewnętrznego)

E-podręcznik jest rozbudowany o dodatki w postaci e-biblioteki, poszerzające zakres programowy kursu:

—wiele godzin dodatkowych filmów

—dostęp do aktualizowanych – wybranych aktów prawnych

—materiały dotyczące bezpieczeństwa ruchu.


Testy w systemie

—Każde zagadnienie – mogące obejmować temat lub grupę tematów – kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zaliczenie testu (prawidłowa odpowiedź na 8 z 10 pytań – dwa podejścia) warunkuje dalszą naukę.

—Nierozwiązanie testu powoduje automatyczną konieczność powtórzenia w normalnym cyklu wszystkich lekcji, dla których ten test był zakończeniem i – dopiero wówczas –powtórne przystąpienie do testu

—System umożliwia także przećwiczenia pytań egzaminu wewnętrznego (aplikacja dodana) w trybie „nauki” ( pytania pogrupowane według działów tematycznych) lub w trybie „test” (test z losowo zestawionych pytań wg wzorca egzaminu wewnętrznego)


Testy na prawo jazdy

Testy na prawo jazdy – 90 dniowy dostęp do pytań wybranej kategorii, na stronie www.testy.grupaimage.pl. Aby skorzystać wystarczy wywołać z menu dodatki testy on-line oraz stworzyć konto.


Szara komórka

7 dniowy dostęp do Treningu Kierowcy online, oferowanego przez portal www.szarakomórka.pl. Trening zawiera testy i ćwiczenia umysłu usprawniające te funkcje mózgu, które są kluczowe zarówno podczas egzaminu na prawo jazdy jak i w trakcie prowadzenia pojazdów. Ćwiczenie koncentracji, pamięci czy szybkich reakcji przed egzaminem na prawo jazdy jest rekomendowane przez najlepszych instruktorów nauki jazdy.


Pliki multimedialne

W systemie jest:

— Ponad 500 filmów i animacji

E-podręcznik jest rozbudowany o dodatki poszerzające zakres programowy kursu, w postaci e-biblioteki:

— Ponad 20 godzin filmów dodatkowych

— Dostęp do aktualizowanych – wybranych aktów prawnych

— Materiały dotyczące bezpieczeństwa ruchu.

— … I wciąż dodajemy nowe…


Protokół szyfrowania SSL

Na stronach systemu stosowane jest szyfrowanie SSL zapewniające szyforwanie danych i dające pewność, że dane dotyczące kursanta nie trafią w niepowołane ręce.


Wymiana danych z EasyOSK Professional

Następujące informacje z systemu mogą być importowane do programu ułatwiającego prowadzenia ośrodków szkolenia

— zakończone tematy z karty przeprowadzonych zajęć (wpis obejmuje wykładowcę prowadzącego w momencie zakończenia, datę zakończenia oraz rzeczywisty czas nauki),

— wyznaczony termin egzaminu wewnętrznego,

— zaliczenie egzaminu wewnętrznego.


Wymagania techniczne

Przeglądarki: MS Internet Explorer 8.0+, Opera 12+. Chrome 24+, Firefox, Safari
Obsługa Java Script oraz Flash 11+.

Masz więcej pytań? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi.