Zobacz jak wdrożyć system w Twojej szkole!

 • Wyślij dane zgłoszeniowe

  Zarejestruj się

  Wyślij dane zgłoszeniowe za pomocą odpowiedniego formularza – Twoja szkoła zostanie dodana do systemu, a na adres e-mail zostaną wysłane dane logowania oraz bezpłatny kod na każdy z kursów.

  2 »
 • Zapoznaj się z systemem

  Zarejestruj się

  Po prawidłowej rejestracji otrzymasz od nas dane do logowania do systemu oraz trzy bezpłatne kody dostępu dla Kursantów. Przetestuj nasz system wraz ze swoimi Kursantami – gdy podejmiesz decyzję – podpiszemy umowę!

  3 »
 • Podpisz umowę

  Zarejestruj się

  Podczas rejestracji akceptujesz warunki regulaminu i korzystania z usługi, następnie wysyłamy do Ciebie umowę w wersji papierowej. Opłata za wdrożenie systemu e-learningu w Twojej szkole jest jednorazowa!

  4 »
 • Korzystaj w pełni z systemu e-learningowego!

  Zarejestruj się

  Wykorzystuj nasze narzędzie w swojej szkole podczas każdego kursu na prawo jazdy, udostępnij Kursantom nowoczesną formę nauki.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Do Twojej dyspozycji umożliwiamy Ci kontakt z nami na wiele sposobów. Czekamy na Twój kontakt od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.

Zawsze możesz również szkorzystać, z formularza dostępnego na podstronie kontaktowej

Jak zbudowany jest podręcznik "Kierowca Doskonały"

a-small

Zgodność z ustawą

Materiał dydaktyczny zgodny z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

b-small

Wymagana kolejność

System wymusza odbywanie sesji w kolejności wynikającej z programu nauczania

c-small

Podział lekcji

Każda lekcja rozpisana jest na zagadnienia przedstawiane w kolejnych slajdach

d-small

Filmy, animacje i media

Slajdy, oprócz gruntownego wykładu, zawierają liczne zdjęcia, filmy i animacje ułatwiające zrozumienie przedstawionych w nich treści

e-small

Panel powtórkowy

Materiał zawarty w kilku lekcjach kończy się panelem powtórkowym, wymuszającym na kursancie powrót i utrwalenie powtórzonego materiału

f-small

Test sprawdzający

Poszczególne tematy lub ich grupę zamyka test sprawdzający zdobytą wiedzę, Zaliczenie testu ( dwa podejścia) jest warunkiem przejścia do następnych tematów.

g-small

Kontrola nauki

Nierozwiązanie testu powoduje automatyczną konieczność powtórzenia w normalnym cyklu wszystkich lekcji, dla których ten test był zakończeniem.

h-small

Dwa rodzaje egzaminu

Możliwość poznania pytań stosowanych podczas egzaminu wewnętrznego w trybie „nauki” lub w trybie „egzaminu” – w serwisie zewnętrznym.

i-small

Materiały dodatkowe

Dodatki w postaci e-biblioteki, poszerzające zakres kursu: filmy, akty prawne, materiały dotyczące bezpieczeństwa ruchu.

Korzyści dla OSK i SuperOSK:

 • Kursy dostępne w systemie: e-podręcznik Kierowca Doskonały spełniają wymagania prawne i programowe zawarte w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995).
 • Kurs online e-podręcznik "Kierowca Doskonały" umożliwia odbycie przez kursantów pełnego szkolenia teoretycznego w ramach kursu dla kandydatów na kierowców kat A, B, CD.
 • E-podręcznik gwarantuje przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,
 • E-podręcznik zabezpiecza przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć (omijanie zajęć),

 

 • E-podręcznik pozwala przeprowadzić test sprawdzający wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpiecza przed ingerencją w jego wynik,
 • E-podręcznik umożliwia kontynuowanie szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę.
 • Nauka z e-podręcznika może odbywać się w domu kursanta, ale także na komputerach OSK w dowolnych dla kursantów porach, bez ustalania szczegółowych grafików i harmonogramów.
 • Z e-podręcznika Wasi kursanci uczą się samodzielnie, ale pod Waszym merytorycznym i metodycznym nadzorem i korzystając z Waszych konsultacji.
 • Dostęp do kursu on-line wymaga przydzielenia osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce,
 • Użytkując e-podręcznik w szkoleniu teoretycznym w Waszej szkole, kupujecie tylko tyle wejść do systemu, ilu macie uczestników kursu chcących skorzystać z tej formy. Kursy A, B, CD - on-line - pozwalają przygotować się do egzaminu państwowego w WORD.

Grupa IMAGE sp. z o.o.

Adres spółki:
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
Numer NIP: 118-00-04-559 KRS: 0000119156

Dane kontaktowe:
tel. 22 811 01 99
office@grupaimage.pl